Er zijn schilderijen in omloop die vevalsingen zijn van werk van Freek van den Berg (1918-2000)

Dit is te herkennen aan het "SCHILDERSHANDSCHRIFT" (Dat is de toets van het penseel, ook wel penseelvoering genoemd.)

Alleen iemand die daar een professionele "KIJK" op heeft kan dit herkennen.

Er zijn twee soorten vervalsing door mij gesignaleerd:

1. Er is over bestaand werk geheel of gedeeltelijk heen geschilderd, duidelijk met de bedoeling het verkoopbaarder te maken

2. Geheel nieuwe schilderijen in de trant van zijn meest succesvolle periode (1960 -1970), met vervalste handtekening.

De werken van zijn meest succesvolle periode van 1960-1970, waarvoor ik heb geposeerd, hebben een zacht coloriet. Hij gebruikte onder andere zijn geliefde kleuren Napels Geel en Napels rose.

De schilderijen die nu in omloop zijn en geheel nieuw geschilderd zijn, doen een poging dit coloriet te evenaren maar natuurlijk is het handschrift niet te vergelijken.

De eerste soort vervalsingen zijn door zijn zoon uit een eerder huwelijk, Roland van den Berg (1950-2007), gedeeltelijk overgeschilderd.

 

In 1954 werd ik in de leer gedaan bij Freek van den Berg door mijn ouders . In 1960 werd de ontstane relatie bezegeld met een huwelijk.In 1980 ben ik van hem gescheiden. Het kontakt is tot aan zijn dood in 2000 blijven bestaan.

Ik bied mij hierbij aan om voor u een eventueel onbetrouwbare Freek van den Berg te herkennen, zonder kosten.

 

info@ankebrokstra nl
home